Projecten HOV-bus

 
 • We maken onderscheid tussen HOV-bus en -tram. Van elk HOV-busproject is hier een korte beschrijving opgenomen met een verwijzing naar de projectwebsite en een contactadres.

  1. Qliners Groningen Drenthe
  2. HOV-netwerk Arnhem Nijmegen
  3. HOV Twente
  4. HOV Utrecht
  5. HOV Almere
  6. HOV in ’t Gooi
  7. Rnet 300 en 310 (Zuidtangent)
  8. R-net SRA
  9. HOV Zaancorridor
  10. HOV Westtangent
  11. HOV Velsen
  12. HOV-net Zuid-Holland Noord
  13. ZoRo-lijn
  14. Brabantliner
  15. Volans
  16. HOV Noordoost Brabant
  17. HOV Zuidoost Brabant

  1. Qliners Groningen Drenthe
  Qliner-bussen rijden een rechtstreekse, snelle route tussen grote kernen en steden en stoppen bij een beperkt aantal haltes. Bovendien rijdt de Qliner over de busbaan vlot langs de file. Qliners rijden voornamelijk in Groningen en Drenthe op een aantal routes, met daarbij uitlopers naar Lelystad, Joure en Drachten. De Qliners rijden over het algemeen niet over vrijliggende busbanen.

  2. HOV-netwerk Arnhem Nijmegen
  In het kader van HOV binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen wordt er ingezet op verschillende assen: Arnhem–Huissen–Bemmel–Nijmegen (RijnWaalsprinter); Westelijke HOV-as middengebied Arnhem Nijmegen; Zevenaar-Arnhem (IJsselsprinter); RW73-Malden-Nijmegen; (Ede) Wageningen-Arnhem; Nijmegen-Groesbeek-Kleve-Weeze Airport. De RijnWaalsprinter is sinds medio 2010 in gebruik.

  3. HOV Twente
  Sinds de tweede helft van de jaren ‘90 werken Almelo, Hengelo en Enschede en Regio Twente aan de ontwikkeling van zogeheten doorstroomassen. Inmiddels is een HOV-netwerk ontstaan met (half)dynamische busbanen en dynamische reis informatie systemen. Momenteel wordt gewerkt aan een vrijliggende busbaan tusen Hengelo, het universiteitscomplex en Enschede.

  4. HOV Utrecht
  Gemeente Utrecht en het BRU werken aan vijf HOV-assen, waarvan drie als vrije busbaan en twee als sneltram. De vrije busbanen (die later tot trambaan verbouwd kunnen worden) zijn: Binnenstadsas (Utrecht Centraal naar de Uithof via binnenstad en zakencentrum Rijnsweerd), Noordradiaal (Utrecht Centraal naar Vleuten via Leidsche Rijn) en Zuidradiaal (Utrecht Centraal naar Vleuten via Kanaleneiland en Papendorp).

  • Fase project: Deels gereed, deels in uitvoering
  • Overheden Bestuursregio Utrecht, website Utrecht
  • Contact: Projectorganisatie, 030 - 2860 000

  5. Stadsvervoer Almere
  Maxx Almere is het Hoogwaardig Openbaar Stadsvervoer in Almere. Op de meeste lijnen wordt met een frequentie van 8 bussen per uur gereden. Het maakt voor bijna 100% gebruik van een netwerk van 60 kilometer aan vrije busbanen met verkeerslichtbeïnvloeding bij kruisingen.

  • Fase project: In exploitatie
  • Overheden: Gemeente Almere, Provincie Flevoland, website connexxion
  • Contact: Connexxion, 0900 - 2666 399

  6. HOV in ‘t Gooi
  Tussen het busstation Huizen en het NS Station in Hilversum komt een HOV-busverbinding. Deze loopt over een vrije busbaan via een aantal haltes in Huizen naar de carpoolplaats in Blaricum. Daarna gaat de verbinding verder over de A27 naar Hilversum. Aan de zuidzijde van het spoor in Hilversum komt vervolgens ook een vrije busbaan.

  7. Rnet 300 en 310 (Zuidtangent)
  Begin 2002 werd de Zuidtangent geopend, de HOV-busverbinding tussen Haarlem en Amsterdam Zuid-Oost via Hoofddorp en Schiphol. Een lijn van zo’n 40 kilometer, waarvan 25 kilometer vrije businfrastructuur. Hij is later uitgebreid met een verbinding vanaf Nieuw-Vennep via Hoofddorp en Schiphol naar Amsterdam Zuid/WTC. Totaal 40.000 reizigers per dag. Deze lijnen zijn per 2012 hernoemd in Rnet 300 en 310.

  8. R-net SRA
  De stadsregio Amsterdam heeft de ambitie om tot een hoogwaardig OV-product te komen in de vorm van een samenhangend netwerk van bus, tram, metro- en zelfs treinverbindingen. Er ligt nu al een uitgebreid netwerk van buslijnen en dit heeft mogelijkheden om uit te groeien naar een hoogwaardig netwerk. In 2018 moet het hele netwerk onderdeel zijn van R-net.

  9. HOV Zaancorridor
  De Stadsregio Amsterdam werkt aan een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen de gemeente Zaanstad en Amsterdam. Er zijn twee voorkeurtracés vastgesteld die de NS-stations Kogerveld en Zaandam bedienen en waarmee Zaandam en Amsterdam-Noord goed worden aangesloten op de Noord-Zuidlijn. Er is € 60 mln gereserveerd.

  10. HOV Westtangent
  Dit betreft een verbinding tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Plaza. Deze HOV-verbinding kan gerealiseerd worden als deels vrije busbaan van ongeveer 17 kilometer lang, met voorrang op de kruisingen en zal naar verwachting meer dan 15.000 reizigers per dag trekken. Ingezet wordt op een gemiddelde snelheid rond de 30 km per uur.

  11. HOV Velsen
  Tussen Haarlem en IJmuiden wordt een snelle busverbinding aangelegd. Deze verbinding verbetert de bereikbaarheid van Velsen en is een gezamenlijk project van de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen. Eén van de nieuwe schakels in het regionale HOV-netwerk is een snelbus tussen Haarlem en IJmuiden.

  12. HOV-net Zuid-Holland Noord
  Dit project omvat, naast een tweetal frequentere treindiensten, een hoogwaardig busnetwerk in de regio. Het bestaat uit de verbindingen Leiden-Katwijk-Noordwijk, Noordwijk-Voorhout-Sassenheim-Lisse-Schiphol, Alphen a/d Rijn-Schiphol, Leiden-Zoetermeer en Leiden-Leiderdorp. Ook wordt gezocht naar de beste route door Leiden. Het netwerk gaat deel uitmaken van R-net. Het is de bedoeling dat er bussen met innovatieve oplossingen komen, bijvoorbeeld wat betreft aanlanding bij haltes en energievoorziening.

  • Fase project: Verkenning/planstudie (aanleg 2013-1019)
  • Overheden: Provincie Zuid-Holland, regio Holland Rijnland, gemeenten. Zie website zuid-holland HOV-NET
  • Contact m.b.t. de HOV-busprojecten: Reinout Liemburg, tel 070-4416481

  13. ZoRo-lijn
  Tussen Zoetermeer Centrum-West en de halte Rodenrijs wordt de ZoRo-lijn gerealiseerd. Het gaat om een vrije baan, die nieuw wordt aangelegd. Hij loopt deels parallel aan de hogesnelheidslijn. De busverbinding zal eind 2012 begin 2013 in gebruik worden genomen.

  14. Brabantliner
  Brabantliner is de naam voor de snelbusformule tussen Utrecht en Oosterhout/Breda. Deze rijden grotendeels over de A27. Daarnaast heeft sinds 2009 ook de verbinding Rotterdam Zuidplein – Bergen op Zoom de naam Brabantliner. De bus is een treinvervanger.

  • Fase project: In exploitatie
  • Overheden: Provincie Noord-Brabant, website veolia-transport
  • Contact: Brabantliner klantenservice, 0800 - 0200 096

  15. Volans
  Volans is hoogwaardig openbaar vervoer tussen Etten-Leur, Breda en Oosterhout. Het HOV Volans bestaat uit drie onderdelen: een betrouwbare hoogfrequente dienstregeling (vijf tot acht keer per uur), een snelle route met goed toegeruste haltes, en comfortabele, herkenbare bussen. Op een deel van het traject zijn er speciale HOV-banen.

  • Fase project: In exploitatie
  • Overheden: Gemeenten: Etten-Leur, Breda, Oosterhout. Provincie Noord-Brabant, website etten-leur
  • Contact: Projectleider Volans, Frits Pilzecker, gemeente Breda, 076 - 5293 884

  16. HOV Noordoost-Brabant
  De provincie Noord-Brabant investeert samen met Brabantse partners in Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Hierbij gaat het in eerste instantie om HOV-busverbindingen tussen Den Bosch – Veghel - Eindhoven en Oss – Veghel - Eindhoven. Een deel van de tracés gaat over de snelweg (A50). Voor een ander deel van het traject moeten er vrije busbanen komen.

  17. HOV Netwerk Zuidoost-Brabant
  Sinds 2007 is het SRE bezig met het opzetten van een HOV-netwerk in Zuidoost-Brabant. Het eerste deel van het netwerk is gerealiseerd, bestaande uit ongeveer 12,5 km busbaan. Dit deel bestaat uit het traject Station Eindhoven – Meerhoven – Veldhoven/Airport. Op dit moment wordt HOV2 gerealiseerd: Nuenen – Eindhoven Centrum – High Tech Campus Eindhoven.

Scroll naar boven