CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Professioneel aanbesteden Leerlingenvervoer

Duurzaamheid

 • Auteur:Myrthe Stevens en Wilco Fiechter
 • Bron:Rijkswaterstaat Leefomgeving
 • Aantal Pagina's:15
 • Datum:11-04-2014
 • Onderwerp(en):Collectief Vervoer, Aanbesteden
Duurzaamheid in de aanbesteding van collectief leerlingenvervoer staat centraal in dit rapport. En daarbij gaat het specifiek om het inzetten van milieuvriendelijke voertuigen op alternatieve brandstoffen.
 
 • Hoe stimuleer je dat als opdrachtgevende overheid? In elke stap van de aanbestedingscyclus moet dan aandacht gegeven worden aan dit element. Van de eerste beleidsbepaling en de nota van uitgangspunten tot en met het contractmanagement.

  Er is onder meer aandacht voor de vraagstukken rond:

  • vul- en laadpunten 
  • de kosten van de verschillende vormen van brandstof
  • het komen tot onderscheidende gunningcriteria
   
  In de bijlage staat het deel van de offerte aanvraag van de gemeente Venlo voor het leerlingenvervoer en dan specifiek het gunningcriterium: emissiewaarden.

  Dit rapport is een aanvulling op het Handboek Professioneel aanbesteden Leerlingenvervoer.

  Een andere mogelijkheden voor het bijdrage aan duurzaamheid vanuit leerlingenvervoer is overigens het stimuleren van anders reizen. Denk daarbij aan een leerling die met de fiets of het openbaar vervoer reist in plaats van de (taxi)bus. Een dergelijke overstap is voor veel gemeenten al een doelstelling in verband met het stimuleren van zelfredzaamheid van leerlingen en het verminderen van financiële lasten. Bekijk deze publicatie over het stimuleren van anders reizen.


Scroll naar boven