Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Praktijkvoorbeelden van inclusieve mobiliteit

De publicatie ‘Praktijkvoorbeelden Inclusieve mobiliteit’ van CROW-KpVV gaat in op het wegnemen van onzichtbare, mentale drempels die veel reizigers met een beperking ervaren. Het doel? Dat iedereen op pad kan!
 
 • Integrale aanpak is complex
  In de publicatie richt CROW-KpVV zich op losse, relatief eenvoudig te implementeren maatregelen om inclusieve mobiliteit te bevorderen. Idealiter kiezen overheden en ov-partners voor een complete, integrale aanpak om zelfstandig reizen te bevorderen en de aansluiting van het ov op het doelgroepenvervoer te verbeteren. Maar zo’n aanpak is complex en vereist veel doorzettingsvermogen. Voor veel overheden of regio’s is zo’n oplossing nog een brug te ver.
   
  Praktische oplossingen
  Maar ook zonder een totaalaanpak kunnen al flinke stappen worden gemaakt. In het hele land zijn overheden en marktpartijen erin geslaagd op deelthema’s slimme en praktische manieren te vinden om zelfstandig reizen te bevorderen. Via een oproep op sociale media en de netwerken van CROW en de ministeries van VWS en IenW zijn praktijkvoorbeelden ingestuurd. Een werkgroep maakte vervolgens een selectie.
   
  Voorafgaand en tijdens de reis
  De focus lag niet op het wegwerken van fysieke drempels, zoals te hoge stoepranden, lastige hekjes of deuren. Daarover is al veel informatie beschikbaar. De verzamelde praktijkvoorbeelden betreffen vooral de onzichtbare, mentale drempels voor reizigers met een beperking, die moeite hebben met het plannen, in- of uitchecken of het vinden van het juiste perron. De publicatie volgt de reiziger voorafgaand en tijdens de reis om fasegewijs praktijkvoorbeelden te laten zien van mogelijke maatregelen en oplossingen.
Scroll naar boven