CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

PPA West: Toepassingsmogelijkheden Floating Car Data voor Verkeersmanagement

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van floating car data (FCD) voor verkeersmanagement. FCD lijkt goede kansen te bieden maar alvorens kan worden overgegaan op toepassing ervan dient een aantal in dit rapport geformuleerde onderzoeksvragen te worden beantwoord.
 
  • Floating car data (FCD) kan van substantiële toegevoegde waarde voor verkeersmanagement toepassingen zijn. In tegenstelling tot data vergaard met wegkantsystemen kan FCD inzicht geven in de dynamica van voertuigbewegingen in een netwerk. Voor reistijdinformatie over routes kan het huidige aanbod van FCD de plaats van lusdetectie al overnemen. FCD biedt de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in herkomst-bestemmingsrelaties. Ook kan met FCD mogelijk meer accuraat het optreden van congestie (bijvoorbeeld door schokgolven) worden bepaald. Hoewel FCD dus belangrijke kansen biedt, wijst het onderzoek uit dat voor de verbreiding van de toepassing van FCD voor ‘real time’ (dynamisch) verkeersmanagement én voor PPA West nog een aantal stappen moet worden gezet. De algemene conclusie is dat meer toepassingsgericht onderzoek nodig is.
Scroll naar boven