Organisatie parkeergegevens

  • Auteur:DHV
  • Bron:Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  • Aantal Pagina's:29
  • Datum:24-03-2010
  • Onderwerp(en):Parkeren, Technologie en ICT
 
  • Parkeren is een belangrijke schakel in de verplaatsingsketen. Een verbindende schakel zowel aan het begin als het eind van een autorit. Parkeren speelt meer en meer in rol in reistijd en reiskosten en hierdoor in de afweging tussen reismodaliteiten. Parkeren is ook een schakel die een belangrijke rol vervult bij het verkeersmanagement in stedelijke gebieden. Om parkeren een volwaardige rol in de verplaatsingsketen te geven, dienen beschikbaarheid en kwaliteit van parkeerdata en -informatie beter te worden georganiseerd dan de versnipperde en uiteenlopende wijze waarop dat op dit moment het geval is. Dit rapport is een bijdrage om tot tot een gemeenschappelijk toekomstbeeld over een (meer) optimale organisatie van data over gereguleerd parkeren en P+R te komen.

    De voorgestelde oplossing is om een dataloket of uitwisselplaats (Parking Data Exchange – PDX) in te richten. Dit om de gelijke behandeling van alle partijen (publiek/privaat, groot/klein) te borgen en een een single point of entry voor datavragers èn datahouders te bieden.

    De volgende slag is het realiseren van dit oplossingsconcept. Hiervoor zet het ministerie van Verkeer en Waterstaat een actieprogramma in om dit met relevante partijen van de grond te krijgen.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven