Onderzoek en scans stationsomgevingen

Mensen met een handicap ervaren niet zo zeer problemen bij het instappen van de bus of trein vanaf de bushalte of het perron, maar wel in stationsgebieden om van de bus in de trein te komen en andersom. Om die reden heeft het ministerie van IenW opdracht gegeven om dit nader te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in twee scans die gemeenten en andere betrokken partijen kunnen gebruiken voor een verkenning en mogelijkheden voor concrete oplossingen.
 
  • Uit ervaringsverhalen van mensen met een handicap die met het openbaar vervoer (willen) reizen, is gebleken dat vaak de toegankelijkheid van een station wel op orde is, maar dat het lastig is om op het station te komen of over te stappen van of naar een andere modaliteit. Om die reden heeft het ministerie van IenW opdracht gegeven om dit nader te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in twee scans (een quickscan en een detailscan) en een rapportage op basis van een schouw met ervaringsdeskundigen, gemeenten en ProRail op en rond verschillende stations. Gemeenten kunnen met andere betrokken partijen en ervaringsdeskundigen de scans gebruiken voor een verkenning van de obstakels in de stations(omgeving) en waar ze aan kunnen denken voor de oplossing daarvan. De omgeving van stations is ingewikkelder om aan te pakken dan de stations zelf. Er zijn verschillende partijen verantwoordelijk, er komen vaak meerdere vervoersmodaliteiten (bus, taxi, tram) en dat vergt een samenhangende aanpak. Bijgaande scans en onderzoek hebben als doel partijen gezamenlijk een instrument te geven voor een eerste verkenning.

    Mocht u meer willen weten over Transit Oriented Development, knooppuntontwikkeling of de integratie van ruimte en mobiliteit in bredere zin? Kijk dan ook op de kennismodule Ruimte, Mobiliteit, Stedenbouw en Verkeer. Hierin zijn meerdere publicaties en onderzoeken te vinden met betrekking tot dit onderwerp, waaronder het recent verschenen onderzoek naar TOD. Concreet heeft dit onderzoek zich vertaald in een procesplan dat moet leiden tot succesvolle integratie van ruimte en mobiliteit.

    Dowload:
    Detailscan
    Quickscan
Scroll naar boven