Monitor verkeersveiligheid 2009

 
  • De SWOV voert ieder jaar een onderzoek uit naar recente verkeersveiligheidsontwikkelingen. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen in 2008 in de aantallen verkeersdoden en ziekenhuisgewonden voor verschillende groepen verkeersdeelnemers, vervoerswijzen, conflicttypen en locaties, en voor combinaties van deze kenmerken. Daarnaast gaat het rapport in op de risico’s om door een verkeersongeval te overlijden of in het ziekenhuis te belanden, ten opzichte van de jaren daarvoor. Tot slot gaat dit rapport in op de maatregelen die in 2008 zijn genomen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven