CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Mobiliteitshubs houden landelijk gebied bereikbaar

De publicatie 'Mobiliteitshubs landelijk gebied' van CROW-KpVV beschrijft hoe mobiliteitshubs op verschillende manieren bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in het landelijk gebied. De invulling van een hub kan divers zijn. Voor verschillende situaties en omgevingsfactoren bestaan verschillende oplossingen.
 
  • Op verschillende plekken in Nederland zijn ontwikkelingen in het landelijk gebied gaande om in bereikbaarheid te blijven voorzien door middel van een flexibeler mobiliteitsaanbod. In de realisatie van hubs is zichtbaar hoe verschillende modaliteiten alsook mobiliteit en andere voorzieningen actief worden samengebracht, zodat voor reizigers en bewoners een totaalpakket ontstaat.
     
    Voor een integrale aanpak van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het landelijk gebied is een gecoördineerde aanpak nodig tussen partijen zoals gemeenten, vervoerbedrijven en provincies. Anderzijds is ook kennis en betrokkenheid van burgers en bedrijven van belang. De publicatie belicht tien casussen verspreid over Nederland.
Scroll naar boven