Mijn auto, jouw auto, onze auto

Welke ontwikkelingen nemen we waar in het deelautogebruik en wat is de huidige omvang van het deelgebruik in Nederland? Welke mensen gebruiken de deelauto, voor welke doeleinden doen zij dat en wat zijn hun beweegredenen om van de deelauto gebruik te maken? Wat zijn de effecten van het deelautogebruik in termen van autobezit, mobiliteit en duurzaamheid? Welke lessen kunnen we leren uit voorbeelden van deelautoconcepten in het buitenland en hoe zal de trend zich naar verwachting in de toekomst ontwikkelen?
 
  • Deze vragen staan centraal in de publicatie 'Mijn auto, jouw auto, onze auto. Deelautogebruik in Nederland: omvang, motieven en effecten' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het KiM heeft gekeken naar de ontwikkelingen in het deelautogebruik in Nederland, de huidige omvang van het deelautogebruik en welke mensen van de deelauto gebruik maken, voor welke doeleinden zij dat doen en beweegredenen die daaraan ten grondslag liggen. Tevens wordt ingegaan op de effecten van het deelautogebruik in termen van autobezit, mobiliteit en duurzaamheid en is door het KiM een inschatting gemaakt naar de potentie van het autodelen in de toekomst.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Scroll naar boven