CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Meer informatie

Meer bereiken met een brede blik op mobiliteit

Overzicht van trends en ontwikkelingen voor integraal mobiliteitsbeleid

Nederland staat niet stil. Onze mobiliteit is volop in ontwikkeling. Zo neemt het aantal verplaatsingen nog steeds toe, groeien steden en bevolking en verandert het mobiliteitsgedrag. Willen we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan vergt dit een brede aanpak van bereikbaarheidsopgaven. Deze aanpak is opgepakt in het programma Meer Bereiken, als onderdeel van de vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
 
  • Deze gratis publicatie beschrijft de belangrijkste trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de (regionale) ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid. Daarnaast biedt ze handvatten voor het uitwerken van oplossingsrichtingen via de sporen van Innoveren, Informeren, Inrichten, In stand houden en Infrastructuur (de vijf I’s). De publicatie levert daarmee bouwstenen voor een integrale aanpak van mobiliteit, nu en in de toekomst.

    Deze publicatie wordt regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen in de MIRT-onderzoeken.

    Tip: deze publicatie is onderdeel van de Online Kennismodule Ruimte, mobiliteit, stedenbouw en verkeer.
Scroll naar boven