MaxEva

 
 • MaxEva is een database met effectstudies op het gebied van mobiliteitsmanagement. MaxEva helpt bij het bepalen van de data die nodig zijn om effecten in beeld te brengen. En berekent automatisch effecten zoals reductie van autokilometers en CO2. EPOMM beheert deze internationale database. Het KpVV is focalpoint in Nederland en ondersteunt en stimuleerthet gebruik van MaxEva in Nederland. MaxEva is beschikbaar in het Nederlands en vervangt de eerdere database SumoBase.

  Doel en doelgroep

  MaxEva helpt bij het benchmarken van projectresultaten. MaxEva geeft een overzicht van de bereikte resultaten per project en vergelijkt de uitkomsten met vergelijkbare projecten in heel Europa.

  MaxEva is er voor iedereen die werkt met mobiliteitsmanagement en het beïnvloeden van reisgedrag. Overheden, consultants, campagneleiders, intermediaire organisaties, werkgevers, scholen, projectontwikkelaars en publiekstrekkers. De gegevens uit MaxEva een interesse bron voor onderzoekers en universiteiten.

  Toepassing

  MaxEva groeit uit tot een omvangrijke bron met effecten van gedragsgerelateerde mobiliteitsmaatregelen. Daarmee biedt de database informatie over effectieve maatregelen en diensten in hun specifieke context.

  MaxEva is gebaseerd op de Sumo of MaxSumo-methode voor het ontwerpen, monitoren en evalueren van projecten. Sumo knipt het ingewikkelde proces van gedragsverandering op in kleine stapjes. Dat helpt bij het plannen, monitoren en evalueren van projecten. MaxEva werkt met dezelfde Sumo-stappen. MaxEva leidt u stap voor stap door het Sumo-proces heen. Wanneer u Sumo gebruikt in uw project, is het makkelijker om projecten in te voeren in MaxEva.
  De output van MaxEva bestaat uit de resultaten die behaald zijn in de verschillende Sumo-stappen. MaxEva berekent ook emissiewaarden op basis van standaarcijfers per land. Met MaxEva kunt u projectresultaten vergelijken met andere projecten.

  • MaxEva presenteert de resultaten van je project op een overzichtelijke manier.
  • MaxEva berekent de milieueffecten van je project.
  • Gebruik MaxEva als benchmark om de resultaten van soortgelijke projecten te vergelijken.
  • Gebruik MaxEva om de effecten van maatregelen van te voren in te schatten.
  • Compileer evaluatiedata op een systematische en uniforme manier.
  • Gebruik MaxEva om prestatie-indicatoren te bepalen en om valkuilen in uw project te identificeren.
  • MaxEva beoordeelt niet de kwaliteit van de evaluatiestudies. De uitkomsten zijn daarom indicatief.

  Meer informatie

Scroll naar boven