CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

MaaS-uitwisselingslaag in perspectief, opties voor technische ontsluiting van mobiliteitsdata

De notitie ‘MaaS-uitwisselingslaag in perspectief’ van CROW-KpVV geeft uitleg over verschillende modellen voor de uitwisseling van mobiliteitsdata. Die uitwisselingslaag is onmisbaar om MaaS goed van de grond te krijgen.
 
 • De notitie ‘MaaS-uitwisselingslaag in perspectief’ van CROW-KpVV geeft uitleg over verschillende modellen voor de uitwisseling van mobiliteitsdata. Die uitwisselingslaag is onmisbaar om MaaS goed van de grond te krijgen.
   
  Mobiliteitsaanbieders enerzijds en MaaS-dienstverleners anderzijds moeten afspraken maken over de uitwisseling van verschillende data om een naadloze dienstverlening aan reizigers te kunnen bieden. Duidelijke afspraken en technische systemen voor de uitwisseling van deze data zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van MaaS. Belangrijk is ook dat de uitwisseling van mobiliteitsdata op een transparante, non-discriminatoire en voor alle partijen toegankelijke wijze wordt ingericht.
   
  De beste manier om dat te regelen is door het instellen van een uitwisselingslaag, die digitaal informatie uitwisselt op een gestandaardiseerde manier tussen een groot aantal partijen. Zoals SWIFT dat doet voor banken over de hele wereld. Zo kunnen ze onderling eenvoudig geld versturen en ontvangen, waardoor je met je Nederlandse bankpas ook in Tokio kunt pinnen. In de mobiliteitssector zou een MaaS-uitwisselingslaag consumenten in staat moeten stellen om de mobiliteitsdiensten van alle aanbieders met elkaar te vergelijken en naar keuze te plannen, boeken en betalen.
   
  Aan de hand van twee voorbeelden – NDOV voor reisinformatie en SHPV voor parkeertransacties –geeft de notitie uitleg over de verschillende modellen voor de uitwisseling van mobiliteitsdata. Zowel NDOV als SHPV kunnen worden beschouwd als blauwdrukken voor een toekomstige MaaS-uitwisselingslaag, die data vanuit alle modaliteitspecifieke uitwisselingslagen combineert en zo multimodale reismogelijkheden toegankelijk maakt voor reizigers.
   
  Een MaaS-uitwisselingslaag bestaat nog niet, maar op basis van bestaande uitwisselingslagen als NDOV en SHPV doet CROW-KpVV suggesties voor een taakverdeling rond en inrichting van zo’n uitwisselingslaag.
   
Scroll naar boven