MaaS kenniscafés 2019

 
 • Momenteel staat de Nederlandse infrastructuur, voornamelijk in de spits in dichtbevolkte regio’s, onder druk. Een relatief kleine verschuiving in de modal split (van enkele procenten) kan de economische schade van files en spitsdrukte significant verminderen en de leefbaarheid van stedelijke gebieden in Nederland verbeteren. Openbare ruimte die momenteel voor parkeerplaatsen benut wordt kan vergroend worden of ingezet voor andere doeleinden. De dunner bevolkte regio’s zijn rijp voor nieuwe mobiliteitsconcepten. Gaat MaaS hier een rol spelen en krijgt de overheid met MaaS een nieuw middel binnen haar bereik om deze complexe vraagstukken te beïnvloeden?

  Om meer grip te krijgen op deze vragen en ongetwijfeld nog heel veel andere organiseert CROW samen met het ministerie van I&W MaaS kenniscafe’s waarin we met elkaar van gedachten wisselen over de waarde van MaaS in brede zin en wat daar allemaal bij komt kijken.

  Data

  Noteer in uw agenda de data van de kenniscafés in 2019:

  • donderdag 18 juli
  • donderdag 19 september
  • donderdag 21 november.

  De cafés starten altijd met een inlooplunch van 13.00 – 14.00 uur en eindigen om 16.30 uur met een borrel. Op onze website, maar ook in de komende nieuwsbrieven V&V Flits en Collectief Vervoer, maken we de onderwerpen bekend.

  Aanmelden

  Wilt u zich alvast aanmelden voor 1 van de kenniscafe's, dan kun u een e-mail versturen naar secretariaat@crow.nl o.v.v. aanmelding maas kenniscafe.

   

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Scroll naar boven