Leidraad Stop & Drop

Hoe kunnen we bezoekers van binnensteden optimaal laten genieten van de binnenstad en niet het onrustige beeld van leveranties van vrachtwagens aan horecagelegenheden met daarbij overlast zoals toeteren, uitlaatgassen beeldvervuiling? Het CROW-kennisdocument ‘Leidraad Stop & Drop’ geeft leveranciers van horecagelegenheden en beleidsambtenaren binnen gemeenten praktische handvatten.
 
  • Samenwerken aan emissievrije bevoorrading stadskernen

    De kennis in Leidraad Stop & Drop is gebaseerd op praktijkervaringen (pilots) uit gemeente Utrecht en Maastricht. De pilots hebben plaatsgevonden als ‘Living Lab’ in het kader van het Green Deal ZES-project (ZES = Zero Emission Stadslogistiek). Aan dit project nemen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken deel maar ook gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten, onderzoeksinstituten, en branche- en belangenorganisaties (BOVAG, EVO, TLN, Natuur & Milieu, Rai Vereniging). Doel is een bijdrage aan een emissievrije bevoorrading van de stadskernen in Nederland in het jaar 2025. 

    Meer weten?

    De leidraad is opgesteld door CROW in opdracht van Connekt. Het kennisdocument is beschikbaar als gratis download op deze webpagina maar is ook geïntegreerd (samen met andere relevante kennisdocumenten) in de Online Kennismodule Goederenvervoer

Scroll naar boven