Kosteneffectiviteit van verkeerskundig beheer van verkeersregelinstallaties

  • Auteur:MuConsult
  • Bron:Ministerie van Infrastructuur en milieu, Groene Golf Team
  • Aantal Pagina's:42
  • Datum:11-02-2014
  • Onderwerp(en):Verkeersmanagement, Verkeerslichten
In dit document wordt inzichtelijk gemaakt welke maatschappelijke baten bereikt kunnen worden met verkeerskundig beheer en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Om te komen tot afwegingen over de mate waarin prioriteit gegeven zou moeten worden aan verkeerskundig beheer, is beslisinformatie nodig. Inzichten in de kosteneffectiviteit van beheer vormt een belangrijk onderdeel van die beslisinformatie.
 
  • De baten van verkeerskundig beheer zijn bepaald op basis van 94 adviezen van het Groene Golf Team over de periode 2006-2012. De kosten van verkeerskundig beheer zijn bepaald uit ervaringscijfers van het Groene Golf Team, van medewerkers van regionale en lokale wegbeheerders en van verkeersregelkundige experts. Onderzocht is of er verschillen bestaan tussen de kosten als gekozen wordt de werkzaamheden aan marktpartijen uit te besteden of ‘in huis’ uit te voeren.

    Uit de analyse blijkt dat de baten van verkeerskundig beheer 20 keer zo groot zijn als de kosten ervan. Dit getal geldt voor de eerste keer dat gedurende de levensduur beheeractiviteiten worden uitgevoerd. Als sprake is van achterstallig onderhoud aan de regeling, dan is de baten/kosten-verhouding groter. Naar verwachting zal de verhouding tussen baten en kosten lager liggen, als verkeerskundig beheer structureel wordt uitgevoerd, maar de baten zullen de kosten altijd overstijgen.
Scroll naar boven