CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Kinderen in het lokale verkeer

 
 • Zelfstandige mobiliteit van kinderen is een groot goed, niet alleen uit het oogpunt van ontwikkeling en gezondheid van het kind zelf maar ook vanuit bereikbaarheid, milieu en leefbaarheid. Op deze dag is ingegaan op de voorwaarden die nodig zijn om kinderen zelfstandig mobiel te laten zijn en zijn praktische handvatten gegeven hoe dit aan te pakken in beleid en in uitvoering. Infrastructuur én verkeerseducatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en waren de twee peilers in het programma. Voorafgaand aan deze dag is nog een kleine enquête gehouden onder wegbeheerders wat betreft hun aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemer, kindvriendelijke infrastructuur en verkeerseducatie (met name het praktijkexamen fiets).

  Het symposium is georganiseerd door KpVV i.s.m. de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en het International Institute for the Urban Environment (IIUE), op basis van het boek Childstreet2009. Dit boek is verstuurd naar alle gemeentes in Nederland en hier te bekijken.


  Presentaties en verslag

  Het plenaire deel begon met een gesprek tusssen dagvoorzitter Wim van Tilburg (KpVV) en Anne Koning, wethouder in de gemeente Delft. Na vragen uit de zaal waren er achtereenvolgens de volgende presentaties:

  Het complete verslag van het plenaire deel is hier te vinden.

  's Middags werd er in zeven deelsessies dieper ingegaan op de thema's van die ochtend.

  1. Kinderen Veiliger door Delft
   Arjan Breider sprak vanuit zijn ervaring bij de gemeente Delft over de deelprojecten die zijn opgestart onder deze titel. In de discussie gingen we hier dieper op in.
  2. Kindvriendelijk integraal beeld in Rotterdam
   Gudrun Feldkamp gaf vanuit de gemeente inzicht in de ontwikkeling van de stedenbouwkundige visie die ontwikkeld is met het kind als uitgangspunt. Het verslag geeft meer informatie.
   Ook is een folder uitgedeeld over Rotterdam kindvriendelijk.
  3. De Childstreet-aanpak
   Deze aanpak werd door Janneke Zomervrucht (VVN) en Steven Schepel verder toegelicht in veel beeldmateriaal. Meer informatie in het verslag.
  4. Veilige schoolomgeving
   Bij dit thema kwamen Henk Hendriks (Wijken voor de fiets), Joke Vulkers (gemeente Zwolle), Anke Goot (gemeente Groningen) met praktische voorbeelden. Overige informatie staat in het verslag.
  5. Verkeersexamen en de rol van VVN
   Klaas de Hart (VVN) lichtte dit verder toe. E.e.a. is samengevat in het verslag.
  6. Het praktisch verkeersexamen door de gemeente
   Als voorbereiding op deze sessie is een ronde-tafelbijeenkomst georganiseerd met een aantal gemeenten. Hieruit kwam dat de aanpak bij de organisatie van het praktisch verkeersexamen zeer verschillend is. Jac Wolters en Hortense Berkenveld gaven in deze sessie nog inzicht in hun Amsterdamse praktijk. Voor een weergave zie het verslag.
  7. Kinderen leren fietsen
   In deze sessie is aan de hand van een hand-out over de probleemstelling gesproken en vervolgens gekeken wat overheden vervolgens zelf kunnen doen om het (leren) fietsen te bevorderen. Dit alles samengevat in een kort verslag.

  Meer informatie
  Voor wie meer interesse heeft in het onderwerp Inrichting van een kindvriendelijke openbare ruimte is meer informatie te vinden op www.crow.nl/iks. Ook kunt u lid worden van het netwerk rondom dit thema door contact op te nemen met KpVV op info@kpvv.nl.

Scroll naar boven