CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Meer informatie

Inventarisatie van kennis en kennisleemtes; van netwerkanalyse naar netwerkaanpak

 
  • Bij de uitwerking van de netwerkanalyses bleek dat er behoefte is aan verbetering en afstemming van de informatievoorziening over bereikbaarheid van deur tot deur en multimodale afwegingen.

    Om een duidelijker beeld te krijgen van de aanwezige kennis bij decentrale overheden en meer inzicht in de kennisleemtes en –behoeften, is door het KpVV aan MuConsult gevraagd: 

    • beschikbare kennisbronnen bij decentrale overheden in kaart te brengen, die tijdens de NWA’s en de vervolgprojecten relevante kennis en methoden hebben opgeleverd voor deur tot deur bereikbaarheid en multimodale afwegingen;
    • kennisbehoeften en ontbrekende kennis   te inventariseren, waar de samenwerkingspartners wel behoefte aan hebben.

    Voor deze opdracht is een literatuurscan uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn getoetst bij decentrale overheden. Tenslotte zijn voor twee regio's de beschikbare kennisbronnen en de kennisbehoeften in beeld gebracht.

Scroll naar boven