Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Introductie begrip ‘milieuwaarde’ bij milieuprestatie ov-bussen

Sinds 2009 brengt CROW-KpVV jaarlijks de milieuprestatie in beeld van het Nederlandse wagenpark van ov-bussen. Dat doen we op concessieniveau. Per concessie is het aantal bussen te zien per milieucategorie. De negen opvolgende posters tussen 2009 en 2017 laten een snelle ‘vergroening’ zien van het wagenpark. Van Euro II via EEV (enhanced environmental friendly vehicle) naar Euro VI en zero emissie.
 
 • Milieuprestaties GIF
   

  Millieuwaarde concessie

  Om reden van visualisatie kreeg de concessie de kleur van de meest voorkomende milieucategorie. Dat gaf wel een snel beeld van de situatie, maar de werkelijkheid is natuurlijk genuanceerder. Daarom introduceren we nu het begrip milieuwaarde van de concessie. We geven elke categorie punten naar rato van de uitstoot. Een uitstoot die deels te maken heeft met de emissies die invloed hebben op de lokale milieuproblematiek (vooral stikstofoxiden en fijnstof) en deels met de klimaatproblematiek (vooral kooldioxide). Zo kunnen we per jaar en per concessie, maar natuurlijk ook landelijk, de milieuwaarde vaststellen. 

  Milieukwaliteit Punten
  Euro III 1,0
  Euro IV 1,8
  Euro V 2,0
  EEV diesel 2,8
  EEV hybride 3,1
  EEV aardgas 3,5
  EEV groengas 6,5
  Euro VI 5,0
  Euro VI hybride 5,3
  Elektrisch (grijze stroom) 9,0
  Elektrisch (groene stroom) 10,0
   

  Landelijke beeld millieuwaarde

  Als we de milieuoverzichten van de afgelopen negen jaar vertalen naar milieuwaarde ontstaat het volgende landelijke beeld:  Landelijk beeld milieuwaarde

  Voorjaar 2017 waren de concessies met de hoogste milieuwaarde Arnhem Nijmegen (6,83), Zuidoost-Fryslân (5,83), Provincie Utrecht streek (5,05), Zuidoost-Brabant (ook 5,05) en Limburg (4,99). Onderaan staan de concessies Bus Rotterdam (2,57), Amstelland-Meerlanden (2,35) en Noord-Holland Noord (1,73). Zoals bekend Is het materieel Amstelland-Meerlanden sinds december 2017 inmiddels volledig ververst. In juli staat hetzelfde te gebeuren in Noord-Holland Noord. Zij zullen met stip stijgen.

  Bestuursakkoord zero emissie busvervoer

  Het doel van het Bestuursakkoord zero emissie busvervoer is zoals de naam al zegt emissievrij busvervoer, en ook gebruik maken van groene stroom. In termen van het hier geïntroduceerde begrip milieuwaarde streven de gezamenlijke ov-autoriteiten dus naar een 10 in het jaar 2030. Het cijfer 3,93 voor 2017 lijkt te suggereren dat er nog een lange weg te gaan is. Toch wijzen prognoses uit dat de 10 haalbaar is. De snelle instroom van zero-emissiebussen – Nederland loopt voorop in Europa – stuwt het cijfer snel omhoog.

  Kennis en ervaringen delen

  CROW-KpVV draagt zijn steentje bij om kennis en ervaringen te delen. Deze zomervakantie verschijnt de nieuwe milieuposter 2018. Ditmaal ook met de milieuwaarde in kaart. In het najaar organiseren we een aantal bijeenkomsten over duurzaam ov.

Scroll naar boven