Input communicatie Praktijkproef Amsterdam (wegkant)

Dit document doet verslag van de activiteiten ter verkrijging van input voor de communicatie-uitingen richting een tweetal doelgroep: de ‘A10 gebruikers’ en de ‘omwonenden’.
 
 • In dit onderzoek is uitgegaan van een meer toetsende en deels ontwikkelende insteek, in tegenstelling tot exploratie van de mogelijkheden of communicatiestrategie. Het verkrijgen van input voor de communicatie-uitingen is dan ook nadrukkelijk centraal gesteld. Het onderzoek richt zich specifiek op een tweetal doelgroepen, te weten:
  • Primair: de groep ‘A10 gebruikers’;
  • Secundair: de groep ‘omwonenden’.
   
  De probleemstelling bij het onderzoek is als volgt geformuleerd:
  • Hoe ervaren de beide doelgroepen de huidige verkeerssituatie, wat merken zij hiervan in feitelijke en gevoelsmatige zin?
  • Hoe evalueren zij het principe van de PPA; wat is voor hen de relevantie en geloofwaardigheid?
  • Op welke wijze en via welke insteek en middelen wil men graag worden geïnformeerd over de PPA wegkant?
  • Hoe evalueren zij de communicatie-uitingen en –aanpak? Welke indicaties komen uit de resultaten van het onderzoek naar voren voor de verdere optimalisatie en concretisering van het communicatiemateriaal en aanpak (NB: zowel voorafgaand als tijdens de communicatieperiode)?
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW  onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven