CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Inkoopbundeling heeft (nog) geen prioriteit

Inkoopbundeling bij de aanschaf van zero-emissiematerieel leek zo’n goed idee bij het opstellen van de Kennisagenda Zero Emissie Busvervoer. Maar al tijdens de eerste gesprekken bleek dat het onderwerp bij de ov-autoriteiten nog geen prioriteit heeft.
 
 • Het primaire doel van inkoopbundeling is kostenverlaging. Dit kan in directe zin op de betreffende order of in indirecte zin door het stimuleren van markt en technologie. De drie hoofdredenen voor inkoopbundeling zijn: financieel voordeel, stimuleren van marktontwikkeling en stimuleren van innovatie.
  De mate van voordeel dat op deze drie onderdelen is te halen is mede afhankelijk van de stand van de techniek. Wat zijn de voor- en nadelen van inkoopbundeling voor dieselbussen, batterij-elektrische en waterstof-elektrische voertuigen?
  Dieselbussen gaan er geleidelijk uit in het kader van het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer. De ordergrootte heeft nauwelijks effect op de prijs van de bussen en dus levert inkoopbundeling nauwelijks financieel voordeel op.
  Batterij-elektrische bussen worden al standaard geproduceerd. Die markt is redelijk ontwikkeld, er is voldoende aanbod en marktwerking. Inkoopbundeling van dit type bussen is dus niet nodig.
  Voor waterstofbussen kan bundeling van inkoop wel meerwaarde bieden omdat aantallen bussen in een order nog relatief klein zijn. Inkoopbundeling kan voor fabrikanten meer afnamezekerheid bieden.
   
  Het bundelen van inkooporders voor waterstofbussen vraagt wel om samenwerking van vervoerders/regio’s en kan organisatorisch complex zijn. De momenten van bestelling en levering van bussen variëren doordat concessies niet op dezelfde datum ingaan.
  Kansen dienen zich aan als enkele ov-autoriteiten rond hetzelfde moment een aanbesteding doorlopen, of gelijktijdig een wijziging doorvoeren, en dan samen nieuwe waterstofbussen inkopen. Ze kunnen ook over de landsgrenzen heen kijken en aansluiting zoeken bij Europese projecten.
  Ook voor de waterstoftankinfrastructuur is inkoopbundeling een optie. Dan wordt het mogelijk hoge volumes waterstof voor bussen en andere voertuigen te contracteren waardoor de prijs per kilogram waterstof lager wordt.
   
  Het onderzoek naar inkoopbundeling is gedaan door Rebel, in opdracht van CROW-KpVV. Rebel adviseert om jaarlijks te checken of de markt zodanig is veranderd dat inkoopbundeling toegevoegde waarde heeft.
Scroll naar boven