CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Impact van Covid-19 op verkeersveiligheid en verkeerseducatie

Het Europese project LEARN! heeft de publicatie 'The impact of COVID-19 on Traffic Safety and Mobility Education' uitgebracht.
 
  • Het rapport bevat de bevindingen van de leden uit het expertpanel (waaronder CROW-KpVV namens Nederland) over hoe COVID-19 invloed heeft gehad op het aanbod, het uitvoeren en verder doorontwikkelen van verkeerseducatie. 

    LEARN! verspreidt kennis over verkeerseducatie en de kwaliteit daarvan.

    Maak samen ruimte
    Meer weten over het bruikbaar en leefbaar houden van de openbare ruimte ruimte in tijden van COVID-19?
    Kijk dan op www.maaksamenruimte.nl 

Scroll naar boven