Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten

 
  • Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten, die aan de slag willen met duurzame mobiliteit. De handreiking is ontwikkeld omdat steeds meer gemeenten een ambitieus klimaatbeleid nastreven. De handreiking biedt ondersteuning bij het proces van agendering, verkrijgen van draagvlak, de samenwerking tussen de werelden van verkeer en milieu en keuzeproces van maatregelen. Ook biedt de handleiding inzicht in de mogelijke maatregelen waarmee een gemeente invulling kan geven aan duurzame mobiliteitsbeleid en de effecten van de verschillende maatregelen.

Scroll naar boven