Handleiding verkeerskundige evaluaties

 • Auteur:Winfred ’t Hoen, Sarah Vanhuysse, Robin Los
 • Bron:Ministerie van Infrastructuur en milieu, Groene Golf Team
 • Aantal Pagina's:56
 • Datum:21-06-2013
 • Onderwerp(en):Verkeersmanagement, Verkeerslichten
Dit document vormt een handleiding voor het uitvoeren van verkeerskundige evaluaties.
 
 • In het document “de Basis voor een Nota Verkeerslichten” is de wijze waarop het goed functioneren van VRI’s wordt geregeld gepresenteerd, met daarin een korte beschrijving van de beheercyclus (bijlage K). In dit document is de activiteitencyclus verder uitgewerkt als een handleiding. Een combinatie van de kennis en ervaring van het GGT en de CROW-publicatie 313 (Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen) vormt de basis hiervoor.

  In het eerste hoofdstuk worden de verschillende typen verkeerskundige evaluaties op een rijtje gezet. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de inhoud van de stappen in de onderhoudscyclus. Het document staat niet op zichzelf maar is het gekoppeld aan twee andere documenten:
  • een Nota Verkeerslichten, waarin onder andere beschreven staat welke eisen gesteld worden aan het functioneren van VRI’s;
  • een verkeerskundige onderhoudsprogrammering, waarin is opgenomen welke VRI wanneer en hoe uitgebreid onderzocht wordt.
Scroll naar boven