Grip op gedrag

 
 • Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten


  In deze publicatie staat de vraag centraal: wat kunnen we leren over gedragsbeïnvloeding in projecten op het vlak van Slim Werken Slim Reizen? Wat gebeurt er nu al, wat werkt (en wat niet) en hoe kun je gedrag een plek geven in het vervolg van Beter Benutten?

  Het rapport biedt inzicht in leervaringen uit een groot aantal bekende casestudies. In het onderzoek is gekeken naar de onderliggende gedragsmechanismen: hoe zijn mensen (en organisaties) te beïnvloeden om te komen tot ander gedrag? Welke gedragsprincipes spelen een rol en zijn die mechanismes effectief? Gekeken is in de literatuur en naar ervaringen in andere sectoren naar welke gedragsprincipes effectief zijn maar nog weinig worden toegepast.

  Het rapport hanteert een duidelijke driedeling voor werken aan gedrag:

  1. understand: gedrag van mensen begrijpen;
  2. intervention: uitwerken van maatregelen;
  3. results: monitoring en evaluatie.

  Voor elke fase bevat het rapport aanbevelingen voor het vervolg van Beter Benutten en voor partijen die reisgedrag willen beïnvloeden.

  Rol KpVV
  Het onderzoek begeeft zich op het snijvlak van twee KpVV-thema’s: gedragsbeïnvloeding en de effectiviteit van maatregelen op het vlak van mobiliteitsmanagement. Het KpVV heeft met die reden Friso Metz als projectleider gedetacheerd bij Beter Benutten om het onderzoek te trekken en zijn expertise te delen.

Scroll naar boven