Gericht aanbieden van deelauto's leidt tot nieuwe klanten in Nijmegen-Oost

 
 • Beschrijving

  Gebiedskenmerken
  Nijmegen-Oost is een wijk ten oosten van het centrum van Nijmegen. Er wonen 5858 huishoudens met gemiddeld 2,6 personen per huishouden. Er zijn relatief veel alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen, hoewel dit niet de enige bewonersgroep is. Het opleidingsniveau is hoog.

  Aanleiding
  Aanbieders van deelauto’s plaatsen deelauto’s als er voldoende vraag is. De vraag was of autodelen gestimuleerd kan worden door deelauto’s te plaatsen in combinatie met marketing. Als dat zo is, biedt dat een kans om autodelen aan te bieden in veel meer gemeenten en wijken. Een andere vraag was of de aanpak financieel haalbaar voor de aanbieders.

  Doel
  Sommige aanbieders werken nu al aanbodgericht, maar richten zich niet op één gebied en combineren dit niet met een campagne. De gemeente Nijmegen, Greenwheels en de Radboud Universiteit Nijmegen zijn in 2009 een pilot gestart in de wijk Nijmegen-Oost, om te onderzoeken wat het effect is van het aanbodgestuurd plaatsen van deelauto’s op het aantal abonnees van deelauto’s.

  8 deelauto’s geplaatst
  Op 3 april 2009 werden 8 nieuwe deelauto’s in de wijk geplaatst, naast de 9 auto’s van Greenwheels die er al stonden. De doelgroep bestond uit alle bewoners van Nijmegen-Oost.

  Bewoners kregen het volgende aanbod:

  • gratis Greenwheels abonnement t/m augustus;
  • drie maanden lang 250 km gratis (excl. benzine);
  • kortingsbon voor een jaarabonnement op NS fietsenstalling Nijmegen;
  • Kortingsbon voor twee gratis OV-fiets ritten.

  Communicatie:

  • teaser: deelauto’s 1 week verpakt in plastic (om media-aandacht te genereren);
  • huis-aan-huis-brief van de gemeente Nijmegen (april);
  • online enquête van de Radboud Universiteit Nijmegen (mei);
  • persoonlijke benadering door Greenwheels (telefonisch/ per post) van degenen die interesse hadden (mei-juni);
  • straatpromotie door Greenwheels op centrale locaties in Nijmegen-Oost (september).

  Resultaat
  Het aantal abonnementen is met 27% gegroeid en 4 van de 8 deelauto's blijven permanent in bedrijf. Details.

  Kosten
  De aanloopsubsidie voor het plaatsen van een deelauto vergt slechts een geringe investering. De kosten van huis-aan-huiscommunicatie is verwaarloosbaar. De kosten van persoonlijke marketing liggen wat hoger.

  Conclusies

  • Aanbod creëert vraag. Er is blijkbaar een latente vraag naar autodelen. Pas als er deelauto’s in de wijk beschikbaar komen, wordt het mogelijk om een abonnement te overwegen.
  • Aanbodgericht plaatsen van deelauto’s vergroot de bekendheid: de auto’s zijn als het ware een reclamebord
  • Veel geïnteresseerden willen eerst de eigen auto ‘oprijden’. Dan ontstaat een logisch moment voor autodelen. Waarschijnlijk is het effect op termijn nog groter.
  • Het nemen van het besluit om te gaan autodelen kost tijd. Het is daarom nodig om er gedurende een langere periode regelmatig aandacht aan te geven.
  • Er waren al 9 deelauto’s in de wijk aanwezig. De pilot richtte zich dus niet op de ‘early adaptors’. De vraag is wat het effect is van zo’n actie in een wijk zonder deelauto’s.

  Aandachtspunten

  • Het gericht aanbieden van nieuwe deelauto's genereert nieuwe klanten, maar vergt een investering die niet geheel kan worden gedekt door de aanbieder. Het is dus belangrijk dat een derde partij, bijvoorbeeld gemeente of regio, de aanloopkosten financiert. Dat is relatief goedkoop.
  • Zorgvuldige keuze van de wijk of gemeente is belangrijk. Let op bevolkingssamenstelling, parkeerdruk en fiets- en ov-ontsluiting.
  • Koppel de communicatie aan beslismomenten, zoals verhuizing, de vervanging van de auto, of de aanschaf van een nieuwe auto (pas afgestudeerden).
  • Demonstreer de werking van de deelauto tijdens evenementen in de wijk
  • Meerdere aanbieders kunnen belangstelling hebben. Leg contact met de Stichting Autodate om te polsen welke aanbieders belangstelling hebben,alvorens een selectie te maken.
  • Gemeenten die een aanloopsubsidie op autodelen geven, hebben de mogelijkheid om hun eigen personeel kennis te laten maken met autodelen. Ook kunnen ze de deelauto gebruiken voor dienstreizen.

  Meer informatie

  Op verzoek verstrekt Greenwheels gedetailleerde resultaten over de proef.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven