Folder: Maak werk van valpreventie. Voorkom veel leed bij ouderen

We willen allemaal dat ouderen zo lang mogelijk fit en vitaal blijven en zelfstandig kunnen blijven wonen. Helaas moeten er jaarlijks bijna 100.000 ouderen na een val naar het ziekenhuis, met soms langdurige of blijvende gezondheidsklachten. Daarom is het belangrijk dat gemeenten maatregelen treffen om te voorkómen dat ouderen vallen. Door het aanbieden van valpreventie-programma’s voor ouderen en door een goed ontwerp en beheer van voetgangersvoorzieningen. Gemeenten, GGD's en zorgverzekeraars zetten zich op verschillende beleidsterreinen in om het aantal valongevallen onder ouderen te verminderen. Een goed ontwerp en beheer van de openbare ruimte hoort daar zeker bij.
 
  • Preventie zit niet alleen in bijvoorbeeld maatregelen in de openbare ruimte, maar ook in maatregelen vanuit de ‘zorg’-kant zoals valpreventieprogramma’s. CROW-KpVV en VeiligheidNL hebben samen informatie beschikbaar gesteld voor ambtenaren Verkeer en Vervoer/Openbare ruimte (folder), en voor ambtenaren Zorg en Welzijn (informatie op website). De folder voor ambtenaren Verkeer en Vervoer/Openbare ruimte geeft een overzicht van de problematiek van valongevallen bij met name ouderen en geeft aan wat gemeenten kunnen doen om deze te voorkomen. Deze download u via bovenstaande groene knop. 

    VeiligheidNL heeft online specifieke informatie beschikbaar gemaakt voor de ambtenaren Zorg en Welzijn.
Scroll naar boven