Evaluatiemethodiek regelscenario's

Evaluatie van het proces en de verkeerskundige effecten

 • Auteur:Wout Drewes, Geert van der Heijden, Royal HaskoningDHV
 • Bron:Landelijk Verkeersmanagement Beraad
 • Aantal Pagina's:64
 • Datum:05-02-2015
 • Onderwerp(en):Verkeersmanagement, Netwerkmanagement
Een uniforme methodiek voor de evaluatie van regelscenario’s. De methodiek is opgesteld op initiatief van het Landelijke Verkeersmanagement Beraad (LVMB) en wordt door de samenwerkingsregio’s landelijk toegepast.
 
 • De methodiek omvat een systematische en uniforme aanpak voor het procesmatig en verkeerskundig evalueren van regelscenario’s. Het biedt de gebruiker praktische handvatten voor het voorbereiden en evalueren van regelscenario’s. De beoogde gebruikers van de methodiek zijn:

  • Verkeerskundigen van de Regionaal Tactisch/Verkeerskundig Team (RTT en RVT);
  • (Operationeel) verkeerskundigen van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat;
  • Externe adviseurs.

  De methodiek heeft tot doel om landelijk op uniforme wijze te bepalen:

  • Of de regelscenario’s met succes zijn ingezet, kort cyclisch en na een langere periode van inzet. Het geeft antwoord op de vraag of de juiste maatregelen op het juiste moment zijn ingezet en wat mogelijke verbeteringen zijn.
  • Wat de inzet van het regelscenario heeft opgeleverd. De evaluaties die volgens de methodiek worden uitgevoerd geven inzicht in de verkeerskundige effecten en eventueel de kosteneffectiviteit van regelscenario’s.

  In de methodiek vindt u de volgende praktische handvatten:

  • Concreet stappenplan voor het evalueren van regelscenario’s;
  • Basis evaluatieplannen met onderzoeksvragen en te toetsen hypothesen;
  • Overzicht van databronnen en rekenmethodes;
  • Standaard format voor de evaluatierapportage.

  Gerelateerde documenten:
  Het evalueren van regelscenario’s begint bij een goede organisatie van het kort cyclische evalueren. Zie hiervoor de Richtlijn uniforme methode KCE regionaal OVM.

Scroll naar boven