Evaluatie/procesreview Project PPA West

De rapportage bevat de resultaten van een onderzoek naar hoe het samenwerkingsproces binnen PPA West door de betrokken stakeholders is ervaren en in hoeverre dit heeft voldaan aan de verwachtingen c.q. heeft bijgedragen aan het projectresultaat.
 
 • Het PPA-project en de gehanteerde werkwijze in de uitvoering wordt gekenmerkt door een samenwerking met een groot aantal betrokken partijen (gemeente, RWS, provincie, verkeerscentrale, leveranciers verkeerssystemen, kennisinstellingen). Onderzocht is hoe het samenwerkingsproces door de betrokken stakeholders is ervaren en in hoeverre dit heeft voldaan aan de verwachtingen c.q. heeft bijgedragen aan het projectresultaat. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen:

  • Wegbeheerders werken sinds het ontstaan van verkeersmanagement voor systeemontwikkeling en beheer al samen met marktpartijen. In die relatie doen marktpartijen weliswaar aan R&D maar de echte innovaties komen vanuit beleidsontwikkeling van de overheid. Marktpartijen geven graag invulling aan techniekontwikkeling, maar lopen niet voorop. De transitie die de overheid in dit domein wil gaan (een grotere invloed van private diensten op het terrein van verkeersinformatie én verkeersmanagement) kan alleen dan succesvol worden als marktpartijen meer op basis van eigen risico en andere verdienmodellen tot innovaties komen.
  • De procesverbeteringen in PPA West zoals in fase 1 ontstaan, zijn succesvol toegepast. Met een klein team en een slagvaardige aanpak (gebaseerd op scrumachtige technieken) is snel het beoogde resultaat behaald.
  • Dit succes heeft een keerzijde. Niet altijd voelt de omgeving zich tijdig en volledig goed meegenomen in de stappen die zijn gezet.
  • Ook is de vraag of kennis en ervaring die zo wordt opgebouwd voldoende worden gedeeld.
  • Een innovatieve praktijkproef vraagt om innovatieve inkoopprocedures. Deze bestaan, maar kunnen alleen dan met succes worden gebruikt, als inkoop adviseurs tijdig in een project worden betrokken.
  • De kort-cyclische evaluaties hebben een grote toegevoegde waarde gehad. De hieraan bestede ontwikkeltijd heeft zich terugverdiend en is één van de opgeleverde leereffecten van PPA-West.
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW  onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven