Evaluatie buurtacties in 30 km/h-straten

verkeersveiligheidsgevoelens, motivatie en gereden snelheden onderzocht in vijf gemeenten

Te hard rijden in de eigen woonwijk is een van de meest gehoorde klachten van burgers naar gemeenten toe. Vaak zijn het eigen bewoners die dit doen. Dit gegeven was aanleiding om in een vijftal gemeenten pilots te doen met buurtacties in buurten waar te hard werd gereden. Het vernieuwende in de opzet was om niet alleen snelheden te meten maar ook de gevoelens over verkeersveligheid. Opzet was om op drie momenten te meten: net voor en net na de actie en nog een aantal maanden later. Het onderzoek gebeurde in opdracht van CROW en in samenwerking met SWOV en VVN.
 
  • Wat is het effect van buurtacties op te hard rijden in de wijk en de gevoelens over verkeersveiligheid bij bewoners? In vijf gemeenten zijn pilots opgestart om kennis hierover te verzamelen. De effecten konden niet voldoende worden gemeten en aangetoond. Dit heeft meerdere oorzaken. Het project heeft wel waardevolle kennis opgeleverd over hoe je dit soort acties opzet en evalueert. Een handreiking hiervoor is in het hoofdrapport opgenomen. Ook de enquête met vragen over ervaren verkeersveiligheid is breder toepasbaar en als bijlage beschikbaar. Naast het hoofdrapport is een samenvattende factsheet te downloaden met de belangrijkste conclusies van dit onderzoek.

    Download hier het verkorte rapport:  'Het effect van buurtacties in 30km/uur-straten van vijf gemeenten'
    Download hier het volledige rapport: 'Evaluatie buurtacties in  30km/uur-straten'
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Scroll naar boven