Elektrische deelauto’s

Wenkend perspectief maar nog geen vanzelfsprekende combinatie

Met steun van CROW-KpVV en het SHARE-North project heeft de werkgroep gemeentelijk beleid van de Green Deal Autodelen onderzoek gedaan naar de kansen en belemmeringen van elektrisch autodelen. Net als autodelen is elektrisch rijden in opkomst. Binnen enkele jaren zijn er doorbraken mogelijk. Op termijn is te verwachten dat auto’s elektrisch gaan rijden. Als dat gebeurt, worden deelauto’s ook elektrisch.
 
 • Elektrisch autodelen: nu nog niet vanzelfsprekend

  De elektrische deelauto lijkt het beste van twee werelden te combineren. Op dit moment is die combinatie echter nog niet vanzelfsprekend. Daar zijn enkele redenen voor.

  Ten eerste is voor potentiële gebruikers de stap om te gaan autodelen best groot. Overgaan op elektrisch rijden is ook een forse stap. Voor een selecte groep is de combinatie interessant, maar voor de meerderheid vraagt deze dubbele gedragsverandering te veel. De combinatie met elektrische deelauto’s kan potentiële gebruikers ervan weerhouden om überhaupt te gaan autodelen.

  Ten tweede liggen de kosten van elektrisch rijden hoger en zijn er veel financiële onzekerheden. Voor aanbieders is het daardoor lastig om de business case rond te krijgen. Gebruikers accepteren echter geen extra kosten. Bovendien zijn er veel praktische zaken die om extra handling vragen.


  Sluitende business case komt op termijn binnen handbereik

  De verwachting is dat de kosten van elektrische auto’s gaan dalen, de actieradius zal toenemen en meer mensen elektrisch gaan rijden. De business case voor elektrisch delen komt daarmee op termijn binnen handbereik. Wanneer overheden elektrisch rijden en autodelen apart van elkaar stimuleren, komt de elektrische deelauto ‘vanzelf’ binnen handbereik.


  Autodelen is al heel milieuvriendelijk

  Ook als deelauto’s niet elektrisch zijn, dragen ze bij aan een beter milieu. De grootste baat van autodelen is namelijk de omslag van autobezit naar –gebruik. Autodelers maken vooral gebruik van schone vervoerwijzen en pakken slechts af en toe de auto.


  Transitiepad naar elektrisch autodelen

  Om autodelen door te laten breken, is het van belang om nog niet te veel nadruk op elektrische voertuigen te leggen. Daarmee kan voorkomen worden dat de ontwikkeling van autodelen wordt geremd. Voorkomen moet worden dat het betere de vijand van het goede wordt. Bovendien is het van wezenlijk belang dat gemeenten een kader ontwikkelen voor autodelen, om de groei ervan te ondersteunen.
Scroll naar boven