Een duurzame brandstofvisie met LEF

Deze visie is een vervolg op het SER Energieakkoord voor duurzame groei waarin ambitieuze langetermijndoelen voor vervoer in Nederland zijn opgenomen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen.
 
  • Afgelopen half jaar hebben meer dan 100 partijen tijdens een zestal sessies
    hieraan gewerkt: bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en
    decentrale overheden en kennisinstellingen. 

    Bekijk meer informatie.

    Lees ook V&V Bericht 141 over de brandstofvisie.
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven