Rapport 'Naar een succesvolle invoering van permanente verkeerseducatie: uitgangspunten voor beleid'

 
  • Naast infrastructuur en handhaving is verkeerseducatie de derde pijler waarop Duurzaam Veilig rust. Deze publicatie geeft de uitgangspunten weer voor het toekomstige beleid ten aanzien van permanente verkeerseducatie (PVE). Binnen PVE worden zes doelgroepen onderscheiden. Het rapport gaat per doelgroep in op de kerndoelen die daarvoor gelden, welke projecten kunnen worden ingezet en wat er op langere termijn aan aanvullende activiteiten en beleid nodig is om tot de gewenste kwaliteitsslag te komen voor de PVE-doelgroep.

Scroll naar boven