Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Duurzaam groen moet je doen, een integrale aanpak

Het aanleggen en beheren van duurzaam groen in steden is best een uitdaging. Daarom hebben CROW en Platform31 een brochure uitgebracht met goede voorbeelden van professionals die duurzaam groen integraal toepassen en daarmee een bijdrage leveren aan een vitale toekomstbestendige samenleving.
 
 • Op verzoek van de ministeries van BZK en LNV hebben CROW en Platform31 onderzoek gedaan naar de vraagstukken die leven bij gemeenten met betrekking tot duurzaam groen. Plannen worden nu nog vaak gemaakt vanuit één beleidsdoel. Een integrale aanpak van vergroening, aanleg én beheer, is van belang. Deze publicatie is een eerste verkenning die gemeenten handvatten geeft om op een integrale manier te kunnen werken aan verdere vergroening van stedelijk gebied en de directe omgeving. 
   
  De brochure geeft inzicht in de opgaven en doelstellingen vanuit verschillende beleidsdomeinen. Aan de orde komen hoe decentrale overheden het vergroenen van hun steden en gemeenten integraal kunnen aanpakken, wat de knelpunten zijn en waar welke kennis nodig is voor een integrale aanpak. Die aanpak grijpt in op de werkprocessen van professionals, zoals stedenbouwkundigen, verkeerskundige ontwerpers en gebiedsontwikkelaars. 
   
  Duurzaam groen draagt bij aan natuur en biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie. Daarnaast vertegenwoordigt groen, mits doordacht en integraal aangelegd, economische waarde met financiële baten in plaats van alleen kosten.

  Bekijk ook de NOVI Conferentie 2021 met als thema 'Duurzaam groen moet je doen'
Scroll naar boven