CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Dashboard Klimaat en Energie (update)

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering? Wat betekent dit voor energie? En wat betekent energie voor de sector mobiliteit? Neemt het energieverbruik van wegvoertuigen in Nederland nog toe? En hoe gaat het met de CO2-uitstoot van mobiliteit? In deze dashboard-editie Klimaat en Energie lees je de nieuwste ontwikkelingen.
 
 • Het ministerie van Economische Zaken publiceerde op 30 oktober 2020 twee belangrijke documenten:

  • De Klimaat- en Energieverkenning 2020
  • De Klimaatnota 2020, met de ‘Monitor Klimaatbeleid’ als bijlage


  In de Klimaat- en Energieverkenning staat dat de uitstoot van CO2 een daling laat zien, maar niet genoeg om de 49 procent reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te halen.

  De Monitor Klimaatbeleid en de Klimaat- en Energieverkenning verschenen dit jaar voor het eerst. De monitor schetst de ontwikkeling op de vier pijlers van het klimaatakkoord, vooral op landelijk niveau. Wat betekenen klimaat en energie voor de sector mobiliteit voor decentrale overheden? In de nieuwe dashboard-editie Klimaat en Energie lees je de nieuwste ontwikkelingen.

  Om de regio verder te ondersteunen bij de vertaling van het klimaatakkoord naar de regio werkt CROW momenteel aan verschillende kennisproducten. Onder andere door een 0-meting voor alle regio’s, een prognose voor 2030 en een set factsheets met effecten van maatregelen. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de landelijke monitor.

  In de update van het Dashboard Klimaat en Energie lees je meer over dit onderwerp. Ook kun je via dit dashboard cijfers vinden voor je regio in de tool www.duurzaamheidsscore.nl

Scroll naar boven