Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Luchtkwaliteit

Het RIVM berekent voor alle adressen de blootstelling aan fijn stof en NO2. Deze informatie is in de monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) verwerkt. Daarbij zijn gemeenten in enkele klassen ingedeeld. Dit dashboard toont de gegevens voor alle gemeenten afzonderlijk. Analyse hiervan leert dat de schoonste lucht in het noorden van het land is te vinden. Wilt u weten hoe uw gemeente scoort? In dit dashboard luchtkwaliteit vindt u de gegevens.
 
 • Update januari 2017

  Tussen 2011 en 2015 daalde het aantal blootgestelden per gemeente met gemiddeld 13 procentpunten. Nederland voldoet voor een groot deel aan de Europese normen voor fijn stof en voor stikstofdioxide. Het halen van de normen is echter maar een kant van het verhaal rondom luchtkwaliteit. Belangrijk is ook wat de effecten zijn van luchtkwaliteit op de gezondheid. Voor fijn stof is er geen drempelwaarde waaronder geen gezondheidsschade wordt aangericht. De blootstelling is in de grote steden het hoogst, maar het verschil met kleinere meer landelijk gelegen gemeenten neemt snel af.

  Cijfers per gemeente

  Onderdeel van de dashboards is een zip-bestand waarin Excel-bestanden staan met cijfers uit verschillende dashboard-edities. Deze kunt u vinden via de knop 'open link', in het dashboard in het rechterkolom 'Inhoud'.

  Abonneren

  U kunt zich abonneren op de e-mailalert. U ontvangt bij de verschijning van een nieuwe editie een e-mail van CROW-KpVV met een melding en korte toelichting over het onderwerp.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven