Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Duurzaamheidsscore (update)

Door mobiliteit duurzaam te organiseren wordt de groei van het verkeer in evenwicht gebracht met de wensen op het gebied van milieu, gezondheid en economie. Maar hoe zie je of er in een gemeente of regio sprake is van evenwicht? Hoe goed scoor je op de verschillende aspecten van ‘people, planet en profit’? Hoe scoor je op duurzame maatregelen? Waar moet je meer aandacht aan geven in jou gemeente/regio? Dit dashboard toont welke duurzaamheidsscore gemeenten en regio’s halen op 14 indicatoren.
 
 • Objectieve statistieken en expert judgement

  CROW-KpVV analyseert voor het scoren van de verschillende gemeenten een aantal statistieken van onder andere het CBS, het RIVM, OV9292 en een aantal landelijke modellen en eigen databestanden.

  Tool Duurzaamheidsscore

  Via www.duurzaamheidsscore.nl kun je nu makkelijk je eigen gemeenten benchmarken en monitoren op 14 indicatoren voor duurzame mobiliteit. Hoe scoort jouw gemeente op duurzame bereikbaarheid? Hoe duurzaam is het mobiliteitssysteem in jouw gemeente? Hoe staat het met duurzame doelen als klimaat, veiligheid en luchtkwaliteit als gevolg van mobiliteit?

  Via de duurzaamheidsscore kun je dit eenvoudig vaststellen.

  Let op! In de duurzaamheidsscore-tool kan de top-10 regelmatig veranderen. Dit komt doordat er nieuwere data in staan, doordat er een andere methodiek is gebruikt (de scores zijn nu gebaseerd op de z-score, voorheen waren alle indicatoren op schaal 1-10 gebracht) en doordat in de tool niet de resultaten van de beleidsplannen analyse is verwerkt (het is onmogelijk de beleidsplannen van alle gemeenten te analyseren, al was het maar omdat lang niet alle gemeenten een plan hebben).
  Screenshot
  Woon jij in de gemeente met de duurzaamste mobiliteit? In de tool zijn 14 indicatoren bij elkaar gevoegd. Dat levert een goed beeld van de duurzaamheid van alle gemeenten:

  Screenshot

   


  Bekijk de tool op Duurzaamheidsscore.
  Bekijk ook het dashboard duurzaamheidsscore.

  Raadpleeg voor ideeën voor klimaatgericht mobiliteitsbeleid de publicatie Duurzaam mobiliteitsbeleid voor gemeenten.


  Stel zelf een dashboard/benchmark op voor uw gemeente/provincie/concessiegebied

  Onderdeel van de duurzaamheidsscore is een tool waarmee gemeenten de achterliggende cijfers kunnen bekijken. Ook kunnen gemeenten hiermee zelf hun eigen statistieken samenstellen:
  screenshot

  Omgevingswet proof - Integraal beleid ontwikkelen

  Het Rijk gebruikt hetzelfde systeem door de klimaatmonitor. Hier vindt u beleidsbrede cijfers rond klimaat. Ook de VNG gebruikt de tool voor beleidsbrede cijfers. Volgens het idee van de omgevingswet moet beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving integraal worden ontwikkeld. De 14 indicatoren in duurzaamheidsscore.nl geven vooral zicht op de score van duurzame mobiliteit. De tools van Rijk en VNG geven beleidsbrede informatie, dat is handig voor het maken van strategische integrale beleidsontwikkeling.

  CROW-KpVV   

  In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW-KpVV een Meerjarenprogramma uit, met als doel een bijdrage leveren aan het competenter maken van de overheid op het gebied van mobiliteit. Alle publicaties van CROW-KpVV vindt u op www.crow.nl/kpvv.

  Abonneren

  U kunt zich abonneren op de e-mailalert. U ontvangt bij de verschijning van een nieuwe editie een e-mail van CROW-KpVV met een melding en korte toelichting over het onderwerp.
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven