CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Meer informatie

Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Autodelen

In het voorjaar van 2018 waren er ruim 41.000 deelauto’s in Nederland. Deze auto’s worden door zo’n 400.000 automobilisten gebruikt. De toename van 10.000 auto’s is hoger dan vorig jaar, toen er een kleine 6.000 deelauto’s bijkwamen. Op de plekken waar al veel deelauto’s staan, is de groei het sterkst. Utrecht is de gemeente met de meeste deelauto’s per inwoner. Sinds 2014 loopt Utrecht daarmee voor op Amsterdam, waar de meeste deelauto’s staan en waar het aanbod het snelst toeneemt. De derde plek is dit jaar voor Haarlem. Dit blijkt uit onderzoek van CROW-KpVV, dat is gepubliceerd als in het Dashboard Autodelen.
 
 • 10 jaar dashboard autodelen

  Tien jaar geleden begon CROW-KpVV met het bijhouden van het aantal deelauto’s. Toen waren er nog slechts 1632 deelauto’s in Nederland. Inmiddels zijn dat er 25 keer zoveel. De reeks van 10 jaar toont duidelijk welke ontwikkeling het autodelen in Nederland heeft doorgemaakt. Ook in 2008 was er een snelle groei te rapporteren. Die groei is heeft zich de afgelopen 10 jaar doorgezet en de groeilijn verloopt steeds steiler. Dit heeft vooral te maken met de snelle opkomst van de carsharing platforms zoals SnappCar. De allereerste monitor bevatte alleen gegevens over roundtrip carsharing. Oneway carsharing en carsharing platforms bestonden toen nog niet. Over local communities en business carsharing waren nog geen gegevens beschikbaar. Deelauto’s stonden vooral in Amsterdam. Daarnaast waren er plaatsen met actieve pioniers op autodeelgebied. Plaatsen als Landsmeer, Culemborg en Zoeterwoude scoorden hoog in de top-10 van autodeelgemeenten. In de lijst waren nog weinig steden te vinden. De monitor vermeldt: “De top 10 van gemeenten is een merkwaardige lijst met naar verhouding veel kleine gemeenten. “In Nederland waren er per 100.000 inwoners 10 deelauto’s beschikbaar. Anno 2018 is dit beeld rechtgetrokken. De top-10 wordt gedomineerd door grote steden. Toch hebben Bunnik en Culemborg hun positie in de top-10 kunnen behouden. Per 100.000 inwoners zijn vandaag de dag 240 deelauto’s beschikbaar in Nederland. 

  CROW-KpVV ziet voorlopig nog geen einde aan de groei komen. De data over de afgelopen periode en de grote trends wijzen in die richting. Bovendien wordt stevig ingezet op samenwerking in de opvolger van de Green Deal Autodelen intensiever. Als autodelen een robuust onderdeel wordt van het mobiliteitsbeleid, zal over 10 jaar het autodeellandschap er heel anders uitzien. 

  Schone mobiliteit en meer ruimte in steden

  Mensen die autodelen, maken veel minder autoritten. In plaats daarvan reizen ze meer met het openbaar vervoer, de fiets en te voet. Autodelen draagt daarom bij aan een lager autogebruik- en bezit. Dat is goed voor het milieu. In steden draagt het ook bij aan minder geparkeerde auto’s.

  De meeste deelauto’s zijn schoner dan het gemiddelde wagenpark in Nederland. Dat komt omdat veel auto’s nieuwer, kleiner en zuiniger zijn. Ook zijn deelauto’s vaker dan gemiddeld elektrisch: 6,4 procent van de deelauto’s is elektrisch, tegen 1,3 procent van alle Nederlandse auto’s.

  Hoe meer mensen gaan autodelen des te meer daalt de behoefte aan het bezitten van een eigen auto. In steden zijn dan minder parkeerplaatsen nodig. Door in te zetten op autodelen, kunnen steden veel ruimte besparen. CROW-KpVV gemeenten over de manier waarop zij autodelen kunnen stimuleren.

  Autodeelgemeenten scoren in top 10 duurzaamste mobiliteit 

  De gemeenten in Nederland met de meest duurzame mobiliteit scoren ook hoog op autodelen. Dat blijkt uit de Duurzaaamheidsscore van CROW. In 2017 scoorden Utrecht, ’s-Gravenhage en Culemborg het hoogst op 14 indicatoren met betrekking tot duurzame mobiliteit, waaronder autodelen.

  Deelauto steeds voordeliger

  Naast milieuvoordelen worden ook andere voordelen steeds zichtbaarder. Zo zetten projectontwikkelaars steeds vaker een deelauto in om te kunnen besparen op parkeerplaatsen. Daarnaast vormt de deelauto een mogelijke schakel in MaaS-oplossingen (Mobility as a Service). Met technologieën zoals gps en apps wordt het steeds makkelijker een deelauto te gebruiken.

  Abonneren

  U kunt zich abonneren op de emailalert. U ontvangt bij de verschijning van een nieuwe editie een e-mail van CROW-KpVV met een melding en korte toelichting over het onderwerp.

Scroll naar boven