CO2-uitstoot in Nederlandse openbaar-vervoerconcessies

In opdracht van CROW-KpVV heeft onderzoeksbureau Balancia een globale berekening gemaakt van de CO2-uitstoot per reizigerskilometer van bussen per ov-autoriteit. Noodgedwongen – vanwege het ontbreken van relevante data - is het gebaseerd op enkele aannames.
 
 • Het onderzoek betreft de wagenparken in 2013. De concessie Arnhem Nijmegen komt het meest gunstig uit de bus als het om klimaatwaarden gaat: 17 gram CO2 per reizigerskilometer. Het is een uitschieter vanwege de inzet van elektrische bussen en bussen die rijden op regionaal geproduceerd groengas. Voor de meeste ov-autoriteiten ligt de uitstoot tussen 110 en 130 gram per reizigerskilometer. Uitschieter aan de bovenkant is 177 gram.
   

  Regionale invulling van STREAM-rapport

  Het onderzoek is te beschouwen al een regionale invulling van het rapport STREAM Personenvervoer 2014, dat in april 2014 verscheen. Het geeft een overzicht van emissiekentallen voor alle vervoerswijzen. Voor de CO2-emissie in het busvervoer is het kental 140 gram CO2-equivalenten per reizigerskilometer.
   
  Het Balancia-onderzoek is een eerste stap om te komen tot de uitstoot op het schaalniveau van concessies op basis van feitelijke data van concessies. De maat CO2-uitstoot per reizigerskilometer is als een goede maat te beschouwen omdat het bezettingsgraad, materieel en energiegebruik en efficiency van het lijnennet doet samenvallen.
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven