Childstreet2009 : kinderen veilig, gezond en mobiel op straat

 
 • In deze publicatie laten 20 auteurs uit verschillende hoeken hun licht schijnen over de vraag hoe kinderen veilig gebruik kunnen maken van de straat.

  Vrijuit buiten spelen en veilige zelfstandige mobiliteit vormen belangrijke ingrediënten voor het gezond opgroeien van kinderen. Belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Want zijn onze straten nog wel geschikt om te spelen, te lopen en te fietsen? En krijgen onze kinderen nog wel de gelegenheid om bijvoorbeeld goed te leren fietsen? Als het antwoord 'nee' is (en dat is het vaak), wat moet wer dan gebeuren om deze situatie te verbeteren?

  Deze vragen vormden het uitgangspunt voor het onderzoek 'Kinderen en straten wederzijds getoetst', dat het International Institute for the Urban Environment met financiële steun van het stadsgewest Haaglanden heeft uitgevoerd.

  De publicatie Childstreet2009 laat zien dat het antwoord rijk geschakeerd is. Naast de resultaten van het onderzoek van het IIUE bevat de publicatie ook bijdragen van diverse gastauteurs, die ieder vanuit hun discipline op deze vragen ingaan. De auteurs zijn afkomstig van kennisinstituten (zoals TNO, GGD en TU Delft) en van belangenorganisaties (waaronder de Fietsersbond, Jantje Beton en Veilig Verkeer Nederland). De bijgesloten CD-ROM geeft o.a. ook informatie over de eerdere activiteiten rondom childstreet (het congres in 2005 bijv.) en het instrument de Kids Straat Scan (KISS), bedoeld om straten op hun kindvriendelijkheid te toetsen.


  Bestellen bij: Het International Institute for the Urban Environment (IIUE)

   

   

Scroll naar boven