BEO-methode

  • Bron:Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
  • Aantal Pagina's:71
  • Datum:17-03-2014
  • Onderwerp(en):Mobiliteitsmanagement
 
  • BEO (BEreikbaarheidsOplossingen) is bruikbaar bij het verkennen van oplossingen voor structurele bereikbaarheidsknelpunten. De methodiek is bruikbaar voor regio’s met een bereikbaarheidsuitdaging op zowel de korte als de lange termijn.

    Bereikbaarheidsoplossingen

    De BEO-methode beschrijft in zes stappen hoe te komen tot een gedragen pakket van bereikbaarheidsoplossingen. Het doel is om te verkennen op welke manier de bestaande infrastructuur beter kan worden benut om het wegennet op spitsmomenten te ontlasten. Hierbij wordt zowel gekeken naar aanbodgerichte als vraaggerichte oplossingen. De motivaties en weerstanden van de weggebruiker spelen een belangrijke rol in de afweging van oplossingen. Bij BEO staat de regionale samenwerking centraal.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven