CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Beleidsevaluatie Taskforce Mobiliteitsmanagement

 • Auteur:Goudappel Coffeng en PriceWaterhouseCoopers
 • Bron:Ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • Aantal Pagina's:41
 • Datum:04-01-2011
 • Onderwerp(en):Mobiliteitsmanagement, Aanpak, Bedrijventerreinen
 
 • De beleidsevaluatie beantwoordt de vraag of de resultaten van de Taskforce Mobiliteitsmanagement voldoende reden geven om af te zien van invoering van een ministeriële regeling die werkgevers verplicht om aan mobiliteitsmanagement te doen.

  Instelling Taskforce Mobiliteitsmanagement
  De Taskforce Mobiliteitsmanagement is in 2007 ingesteld naar aanleiding van een advies van de Sociaal Economische Raad (SER). De Taskforce bestond uit vertegenwoordigers van de sociale partners, de decentrale overheden, het bedrijfsleven, ANWB, Natuur en Milieu en de Rijksoverheid en werd voorgezeten door Lodewijk de Waal.

  Doelen Taskforce
  De Taskforce heeft een advies aangeboden aan het kabinet. Dat omarmde de voorstellen en droeg de Taskforce op om de volgende doelen te realiseren:

  1. uitbreiden aantal convenantregio’s en aantal betrokken werkgevers en werknemers;
  2. maken van niet-vrijblijvende afspraken met werkgevers;
  3. in gang zetten van een onomkeerbaar groeiproces;
  4. aanpassen van CAO’s op basis van het advies van de Stichting van de Arbeid;
  5. 5% reductie autokilometers in de spits en de bijbehorende milieuitstoot in deelnemende regio’s.

  Resultaten
  De Taskforce heeft mobiliteitsmanagement in gang gezet in een groot aantal regio’s. De maatregelen hebben daadwerkelijk een gunstig effect op het aantal autoverplaatsingen in de spits. Een eerste stap is gezet naar de 5% reductie van het aantal autokilometers in de spits. deelnemende regio's. Om het doel te halen is het nodig dat nog meer werkgevers maatregelen gaan treffen. Werkgeverskringen zullen hiertoe initiatief moeten nemen in samenwerking

Scroll naar boven