Basis voor een nota verkeerslichten

(Handvatten voor wegbeheerders om hun verkeerslichtenbeleid vorm te geven)

  • Auteur:Winfred ’t Hoen, Sarah Vanhuysse, Nitin Biekram, Robin Los
  • Bron:Winfred ’t Hoen, Sarah Vanhuysse, Nitin Biekram, Robin Los
  • Aantal Pagina's:106
  • Datum:26-03-2014
  • Onderwerp(en):Verkeersmanagement, Verkeerslichten
Dit document is een handreiking voor wegbeheerders die hun beleid over verkeerslichten vorm willen geven. Het biedt een overzicht van de onderwerpen die in een Nota Verkeerslichten ofwel VRI-nota aan bod zouden moeten (of kunnen) komen: een plaatsings- en verwijderings-strategie, regelstrategie, ontwerpstrategie en beheerstrategie.
 
  • Diverse wegbeheerders hebben bij het Groene Golf Team de behoefte aan VRI-beleid kenbaar gemaakt. Er is echter geen kant-en-klaar beleidsplan dat door alle wegbeheerders gebruikt kan worden. Daarvoor zijn de verschillen tussen wegbeheerders in VRI-areaal en in organisatie te groot. Het Groene Golf Team heeft daarom dit document opgesteld, als een handreiking voor wegbeheerders die hun beleid over verkeerslichten vorm willen geven. Het biedt een overzicht van de onderwerpen die in een Nota Verkeerslichten ofwel VRI-nota aan bod zouden moeten (of kunnen) komen: een plaatsings- en verwijderingsstrategie, regelstrategie, ontwerpstrategie en beheerstrategie. Elk van deze thema’s wordt in dit document in een eigen hoofdstuk behandeld. Binnen deze hoofdstukken worden de keuzes die wegbeheerders moeten maken over dat onderwerp gepresenteerd. Het is aan de wegbeheerder zelf om dit eventueel verder te specificeren.
Scroll naar boven