AVOC

 
 • Betr.: Update van Instrument maart 2008

   

  Beschrijving

  Aanpak Verkeers Ongevallen Concentratie (AVOC) behelst een stappenplan om op basis van de meest voorkomende ongevaloorzaken te komen tot maatregelen, waardoor de verkeersveiligheid op specifieke locaties verbeterd wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige vormgeving, verkeersstromen en intensiteiten en wordt een maatregelenpakket opgesteld, gericht op de specifieke oorzaken van de verkeersonveiligheid. De methode is reactief van aard. De laatste jaren staat de preventieve aanpak meer centraal omdat het aantal ernstige ongevallen is gedaald en de spreiding van deze ongevallen diffuser is geworden.


  Doel en doelgroepen

  Een AVOC-analyse wordt uitgevoerd door een wegbeheerder met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren.

  Toepassing
  Wordt toegepast bij relatief onveilige locaties, waarbij een structurele aanpak nodig is, om te komen tot de oorzaken van de problemen.

  Te betrekken partijen
  Wegbeheerder, aangevuld met eventueel politie, omwonenden, weggebruikers, Veilig Verkeer Nederland of fietsersbond.

  Aandachtspunten
  Voor de uitvoering van uitgebreide ongevalanalyses zijn verschillende programma’s beschikbaar, die allemaal zijn gebaseerd op de ongevalgegevens van de Dienst Verkeer en Scheepvaart en wegkenmerken+.

  Praktijkvoorbeelden
  Vrijwel alle Regionale of Provinciale Organen Verkeersveiligheid maken analyses van de verkeersveiligheid, waaronder AVOC-analyses. De resultaten zijn beschikbaar via hun websites.

Scroll naar boven