CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Afweegkader smart-mobilityservices voor wegbeheerders

Wegbeheerders die overwegen om een bepaalde smart-mobilityservice uit te rollen of te faciliteren, kunnen nu terugvallen op het Afweegkader smart-mobilityservices van CROW en het Landelijk Verkeersmanagement Beraad.
 
 • Het Afweegkader biedt de wegbeheerders aandachtpunten die zijn gegroepeerd in checklists. Speciale aandacht gaat uit naar de 'human factors': de mogelijke implicaties van de service op het gedrag van weggebruikers. Daardoor kan de wegbeheerder beter bepalen om een service al dan niet uit te rollen of te ondersteunen (bijvoorbeeld met data).
   
  De checklists zijn gelaagd opgebouwd, met startvragen, een algemene beoordeling en detailanalyse van specifieke punten. Ze stellen wegbeheerders in staat om een smart-mobilityservice te beoordelen in termen van menselijk gedrag en verkeersveiligheid.

  Het afweegkader is gebaseerd op de uitkomsten van de volgende twee rapporten:
  Rapportage Human Factors in Smart Mobility, LVMB 2020
  Samenvattingsrapportage Human Factors in Smart Mobility, LVMB 2020
Scroll naar boven