Afhankelijkheid- en realisatietoets

 
 • Er zijn drie factoren die de realisatie van een beleidsmaatregel kunnen bespoedigen dan wel in de weg kunnen staan: de eigen organisatie (opdrachtgever of probleemeigenaar), andere organisaties en autonome ontwikkelingen.

  Met andere woorden: de opdrachtgever kan voor een deel zelf invloed uitoefenen op de implementatie van een voorgenomen beleidsmaatregel (door bijvoorbeeld zelf de implementatie ter hand te nemen), maar is voor een deel afhankelijk van de samenwerking met andere organisaties (die natuurlijk wel te beïnvloeden zijn, maar waarbij de opdrachtgever uiteindelijk niet aan het roer zit). Ook is de opdrachtgever of probleemeigenaar voor een deel afhankelijk van autonome ontwikkelingen die niet te beïnvloeden zijn. Denk bijvoorbeeld aan economische ontwikkelingen, congestie, groei en krimp in een gemeente, etc.

  Bij de selectie van alternatieven in een beleidsproces is het verstandig rekening te houden met deze aspecten.

  Doel en doelgroep
  De realisatie- en afhankelijkheidstoets is bedoeld voor de opdrachtgever of probleemeigenaar, en helpt bij het in kaart brengen van de invloed die een opdrachtgever of probleemeigenaar zelf kan uitoefenen om een gewenste beleidsmaatregel of beleidsplan geïmplementeerd te krijgen.

  Toepassing
  Dit instrument kunt u het beste gebruiken in het begin van een beleidsproces. Ga voor elk van de beleidsalternatieven die tijdens de planvorming zijn ontworpen na in welke mate:

  1. De opdrachtgever/ probleemeigenaar zelf invloed kan uitoefenen op de realisatie van het beleidsalternatief, in welke mate hij afhankelijk is van andere organisaties en in welke mate hij afhankelijk is van autonome ontwikkelingen.
  2. Positioneer de alternatieven in de afhankelijkheidsmatrix.

  Vervolgens ontstaat een classificatie van maatregelen naar de mate waarin opdrachtgever ze kan beïnvloeden. De verschillende kleuren die gehanteerd zijn in onderstaande figuur hiervoor hebben de volgende betekenis:

  • Groen: implementatie van de maatregel is grotendeels door de opdrachtgever beïnvloedbaar (voor meer dan 50%);
  • Oranje: implementatie van de maatregel ligt vooral bij anderen (voor meer dan 50%);
  • Rood: implementatie van de maatregel is vooral afhankelijk van autonome ontwikkelingen (voor meer dan 50%);
  • Geel: restcategorie waarin de maatregelen staan die van de drie factoren gezamenlijk afhankelijk zijn.


  Meer informatie in de Kwaliteitswijzer Beleid
  :

  ___

  Laatst bijgewerkte versie van dit instrument 30 augustus 2009.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven