Activiteitenschema Regionaal Technisch Ketenbeheer

Dit activiteitenschema biedt een overzicht van hoe de activiteiten in het kader van Regionaal (technisch) ketenbeheer zich tot elkaar verhouden en welke relaties er zijn. Ingegaan wordt op welke activiteiten eenmalig (projectmatig) moeten worden uitgevoerd en welke structureel moeten worden belegd. Het activiteitenschema hoort bij de LVMB handreiking Regionaal Technisch Ketenbeheer.
 
  • Het regionaal ketenbeheer is nieuw en in eerste instantie beperkt tot de techniek. Regionaal (technisch) ketenbeheer richt zich op het in stand houden van de technische infrastructuur die deel uitmaakt van de keten om netwerkbrede regelscenario’s te kunnen inzetten.

    De benodigde lokale en regionale activiteiten zijn uitgewerkt en toegelicht in de LVMB handreiking Regionaal technisch ketenbeheer. Het activiteitenschema biedt een overzicht van hoe de activiteiten in het kader van Regionaal (technisch) ketenbeheer zich tot elkaar verhouden en welke relaties er zijn. Ingegaan wordt op welke activiteiten eenmalig (projectmatig) moeten worden uitgevoerd en welke structureel moeten worden belegd.
Scroll naar boven