Achtergronden: Onderzoek

  • Bron:KpVV
  • Datum:01-07-2011
  • Onderwerp(en):Europa
 
  • Europese onderzoeksprogramma's, maar ook actie- en samenwerkingsprogramma’s, kunnen vanuit het perspectief van decentrale overheden op twee manieren interessant zijn.

    Ten eerste is er de mogelijkheid om te participeren in een Europees project. Consortia met verschillende partners uit verschillende Europese landen (en daarbuiten) kunnen daartoe gezamenlijk onderzoeksvoorstellen indienen, en gehonoreerde onderzoeksvoorstellen kunnen daarbij in aanmerking komen voor (deel-)financiering door de Europese Commissie. Ook decentrale overheden kunnen als partner deelnemen in Europees onderzoek. Deelname is vooral interessant als een decentrale overheid de behoefte heeft om deel uit te gaan maken van een of meer internationale netwerken of als men toch al een bepaald project wil uitvoeren en hiervoor kan aanhaken bij een Europees projectconsortium. De website van Zevende Kaderprogramma (KP7) geeft meer informatie voor nieuwkomers, die overwegen een project op te starten. Verschillende private en publieke organisaties kunnen decentrale overheden van dienst zijn bij het verkrijgen van informatie, of het indienen van onderzoeksvoorstellen. EGLiaison, onderdeel van Agentschap NL is daar één van.

    Daarnaast kunnen resultaten van onderzoeksprojecten voor decentrale overheden nuttig zijn bij hun eigen beleidsontwikkeling. De verschillende programma's en projecten staan op de website van Cordis. Op het gebied van verkeer en vervoer zijn voor decentrale overheden vooral de resultaten van belang uit het CIVITAS-programma, gericht op stedelijke mobiliteit. ELTIS is ook een Europese portal over stedelijke mobiliteit. De website biedt een voorbeeldenbank en tools. U kunt zich gratis abonneren op de ELTIS-nieuwsbrief.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven