CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

‘Let op toegankelijkheid binnen shared space-gebieden’

Het inrichten van shared space-gebieden sluit niet altijd aan bij de belangen en behoeften van mensen met een visuele beperking. Toegankelijkheidsaspecten ontbreken vaak in het ontwerp en het is de vraag wat de draagkracht is van shared space-gebieden in steden. Daarom is een vakinhoudelijke richtlijn noodzakelijk.
 
 • Dat schrijft Alex Mink in zijn stagerapport ‘Zichtbaar op pad, een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van mensen met visuele beperkingen in shared space-gebieden'. Alex werkt als beleidsmedewerker bij de vereniging GNMI en is bezig met de afronding van zijn HBO-opleiding verkeerskunde aan hogeschool NOVI. Zijn onderzoeksstage voerde hij uit bij CROW. 

  Hoewel shared space al twaalf jaar wordt toegepast, is het concept nog onvoldoende onderbouwd om zinnige uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit ervan, schrijft Mink. "Gemeenten worstelen met het vinden van een balans tussen authenticiteit, identiteit, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van een gebied."
   

  Breed palet ontwerpvormen

  Veel gemeenten leggen shared space-gebieden aan vanuit stedenbouwkundige en economische motieven. Verblijven, ontmoeten en consumeren staan hierbij centraal. Daarnaast zijn andere ontwerpvormen zoals leefstraten met een opmars bezig. Dat levert een breed palet aan ontwerpvormen op.
   
  De ontwerpvisies voor verblijfsgebieden gaan meestal niet uit van toegankelijkheid en begrijpelijkheid, terwijl een steeds groter wordende groep stedelingen te maken krijgen met ouderdom, chronische ziektes en beperkingen. Daarbij wreekt zich dat er geen richtlijn is voor de inrichting van die gebieden. Voor visueel beperkte mensen leidt dat er bijvoorbeeld toe dat shared space-gebieden lastig of niet te doorgronden zijn.
   

  Integrale richtlijn verblijfsgebieden

  Mink beveelt de ontwikkeling aan van een 'integrale richtlijn verblijfsgebieden', die de volgende aspecten bevat:
  • een actueel overzicht van ontwerpvisies voor verblijfsgebieden zoals shared space, placemaking, leefstraten, beweegvriendelijke omgeving; 
  • het definiëren van een basisset aan toegankelijkheidsmaatregelen binnen het ontwerp, uitgaande van mensen met een visuele, motorische of cognitieve beperking;
  • een standaard voor de onderbouwing van maatregelen op basis van de functie en karakteristieken van een gebied, met normen voor intensiteiten, bestratingskwaliteit en verlichting;
  • de wisselwerking tussen inrichting en menselijk gedrag, met voorbeelden van cognitieve, visuele, auditieve en tactiele informatieverwerking.
Scroll naar boven