Provincie-Groningen-POP-2009-2013

 • Type document:kaderstellende plannen
 • Gebied:Groningen
 • Uitgegeven door:Groningen, Gemeente
 • Contactpersoon:Cor v.d. Klaauw
 • Telefoonnummer:050-3164374
 • Website:Ga naar de website
 • Aantal pagina's:241
 • Datum:07-01-2010
 
 • Het Provinciaal Omgevingsplan

  In dit plan staat het omgevingsbeleid van de provincie op het gebied van milieu, verkeer en vervoer, water en ruimtelijke ordening. Belangrijke onderwerpen zijn:

  • de bescherming van de karakteristieken van het Groninger landschap
  • ruimte voor ontwikkeling
  • leefbaarheid op het platteland en
  • duurzame energie

  Het POP is grotendeels een voortzetting van het bestaand beleid. De provincie houdt vast aan de concentratie van windturbines in een drietal parken om zo het landschap te beschermen. Voor een aantal onderwerpen is nieuw beleid ontwikkeld. Zo is het onderdeel duisternis, een belangrijke kernkarakteristiek van de provincie, aangescherpt. De lichtuitstoot bij nieuwe stallen voor melkvee (ligboxenstallen) wordt teruggedrongen om de duisternis in de provincie te handhaven. En bestaande volwaardige intensieve veehouderijen kunnen zich ontwikkelen, maar nieuwe intensieve veehouderijen zijn niet meer toegestaan. Om verrommeling tegen te gaan komen er in principe geen nieuwe bedrijventerreinen. Het accent ligt op revitalisering van de bestaande terreinen.

  In het POP wordt bijzondere aandacht besteed aan een vijftal gebieden om deze verder te ontwikkelen. Dat zijn het Lauwersmeer, de Eemsdelta, de Veenkoloniën, de stad Groningen en de regio Groningen-Assen.

  Op 17 juni 2009 hebben Provinciale Staten hebben het Provinciaal Omgevingsplan (POP) 2009-2013 definitief vastgesteld.

  Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
  De provincie Groningen is de eerste provincie met een omgevingsplan onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). Sinds 1 juli 2008 geldt deze nieuwe wet. Op basis hiervan dienen provincies hun omgevingsplan te maken. De belangrijkste wijzigingen zijn: verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening bij een zo laag mogelijke overheidslaag, minder regels en snellere uitvoering. Bij het nieuwe POP maken Provinciale Staten de spelregels vooraf duidelijk, namelijk via de omgevingsverordening. Dit is een nieuw instrument. In de verordening is nu aangegeven waar gemeenten in bestemmingsplannen rekening mee moeten houden. De toetsing door de provincie van bestemmingsplannen vervalt hierdoor.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven