CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Omgevingsplan Flevoland - 2006

  • Type document:kaderstellende plannen
  • Gebied:Flevoland
  • Uitgegeven door:Provincie, Provincie Flevoland
  • Contactpersoon:Frans Jan Hasselaar
  • Telefoonnummer:0320- 265 533
  • Website:Ga naar de website
  • E-mailadres:Stuur email
  • Aantal pagina's:219
  • Datum:31-12-2006
 

  • In dit plan is het integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 2006-2015 neergelegd, met een doorkijk naar 2030. Het omgevingsplan is een samenbundeling van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan, Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en provinciaal Verkeers- en Vervoerplan.

Scroll naar boven